Krzysztof Kaim: Trener i Prezes Klubu- promocja i wizerunek klubu
tel. 600 424 410

Henryk Kacpura: Trener koordynator filii Klubu PIRS ZATORZE
tel. 604 438 574

Emilia Kryczka: Trener Młodzieży Dzieci i Kobiet
tel. 792 224 430

Arkadiusz Paturej: Honorowy Prezes Klubu, Trener
tel. 606 403 902


UKSW "PIRS" Powiatu Olsztyńskiego posiada licencję
Polskiego Związku Bokserskiego i należy do Okręgowego Związku Bokserskiego