Krzysztof Kaim: Wiceprezes -Trener i Prezes Klubu- promocja i wizerunek klubu
tel. 600 424 410

Arkadiusz Paturej: Honorowy Prezes Klubu, Trener
tel. 606 403 902


UKSW "PIRS" Powiatu Olsztyńskiego posiada licencję
Polskiego Związku Bokserskiego i należy do Okręgowego Związku Bokserskiego