06.06.2015 Nasi zawodnicy uczestniczyli podczas Festynu Rodzinnego organizowanego przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień z okazji XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: "Rodzina drogowskazem życia" na placu przy ulicy Osińskiego w Olsztynie.