30 czerwca 2018 III Edycja Seminarium Metodyczno - Szkoleniowego ,, Boks od A do Z" organizowana przez UKSW Pirs w Olsztynie III Edycja Seminarium Metodyczno - Szkoleniowego ,, Boks od A do Z" organizowana przez UKSW Pirs odbyła się 30 czerwca w Olsztynie Seminarium poprowadzili: Mariusz Durjasz - szkoleniowiec i trener boksu klasy mistrzowskiej, autor książek o nauczaniu pięściarstwa oraz Jarosław Soroko trener bokserski, który pracował między innymi z Tomaszem Adamkiem, Mateuszem Masternakiem. Cykl seminariów zapoczątkowany został na początku tego roku w Gwardii Szczytno , następnie II-ga edycja odbyła się w Gołdapi. Z edycji na edycję rośnie zainteresowanie, przyjeżdżają trenerzy i zawodnicy z całej Polski. Ideą cyklu seminariów jest promocja sportu olimpijskiego jakim jest pięściarstwo i naszym celem jest zorganizowanie edycji w całej Polsce aby mogli w nim wziąć udział trenerzy i zawodnicy zarówno z dużych jak i małych miast.