strona_glowna

Osoby do kontaktu i trenerzy:
Krzysztof Kaim:Trener i Prezes Klubu- promocja i wizerunek klubu- 600 424 410
Arkadiusz Paturej: Honorowy Prezes Klubu, trener - 606 403 902UKSW "PIRS" Powiatu Olsztyńskiego posiada licencję
Polskiego Związku Bokserskiego i należy do Okręgowego Związku Bokserskiego